Modele bilingv franceza

February 16th, 2019 Posted by Uncategorized No Comment yet

MODELE de subiecte: limba engleză, limba franceză modele de subiecte pentru Proba orală şi scrisă de limba franceză și limba engleză, sesimière 2011 SUBIECTE ȘI BAREME LIMBA ENGLEZĂ-admission BILINGV 2016 la Secretariatul Liceului teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, în perioada 22 – 23 mai 2017, în intervalul ORAR 8.00-16.00, au Loc înscrierile la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, pentru liceele Care organizează clase cu établir a unei limbi moderne în regim bilingv. Admiserea în Liceu pentru anul școlar 2017 – 2018. OMECTS Nr. 3642 DIN 03.02.2011 cu privire la Metodologia de organizare a secțiilor bilingve francofone incluse în Proiectul bilatéral franco-Român “de la învățământul bilingv către filierele universitare francofone” A se vedea modelele de subiecte pentru scris şi oral. . Proba de verificare a cunoştinţelor la limba francezã se va susţine în perioada 24-27 mai 2017. Ordinul MECTS Nr. 29.08.2011 DIN, privind organizarea şi desfăşurarea admiserii în învăţământul liceal de stat, pentru anul Şcolar 2012-2013 Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” DIN Alba Iulia (profil Uman, specializarea Filologie-bilingv franceză . Profil Uman, specializarea Filologie-bilingv engleză).

Subiectul pentru Proba scrisă va cuprinde Itemi obiectivi pentru verificarea cunoștințelor de gramatică și vocabulaire (texte de la pointe Lacunar, alegere multiplă, exerciții de corectare etc.), conformez programei clasei a VIII-a pentru limba modernă întâi de studiu. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute. . Colegiul Naţional «Mihai Eminescu» face înscrieri pentru o clasã de Filologie bilingv francezã – 28 LocURI. Susținerea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. . Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă se vor desfăşura joi, 17 mai 2018, după următoarea planificare *:. REZULTATE: Tabel centralizator admisi Proba bilingv-admission 2018 unitatea de învățământ Specializarea limba engleză limba franceză T o t a l (EN + FR) Inscriși absentți Prezenți Promovați Inscriși Absentți Prezenți Promovați Inscriși Absentți Promovați Colegiul Național “Avram Iancu” Cîmpeni Filologie-bilingv engleză; Științe sociale-bilingv franceză 231 5 226 213 233 11 222 222 464 16 435 Colegiul Naționa “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Filologie-bilingv engleză; Filologie-bilingv-franceză 177 3 174 150 85 16 69 69 262 19 219 T o t a l 408 8 400 363 318 27 291 291 726 35 654. Anexa IV la ordinul MECTS Nr.

4802/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurare a admiserii în învăţământul liceal de Stat pentru anul Şcolar 2011-2012.

The comments are closed.